اندیشه های نوین

اجتماعی،اقتصادی ،سیاسی،علمی

بسمه تعالی

پیرو توافقات اداره کل تعاون استان کهگیلویه و بویراحمد با دانشگاه جامع علمی کاربردی اولین کارگاه آموزشی چگونگی تشکیل تعاونی های دانشجوئی در تاریخ 5/3/89  در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرستان کهگیلویه تشکیل گردید که هدف از این کارگاه همکاری مشترک جامع علمی کاربردی با  اداره تعاون و توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و کارآفرینی و توانمندسازی و هدایت و ساماندهی دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاه از طریق تشکیل تعاونیهای تلاش محور کارآفرین دانشجویی و انضمام فعالیتهای آموزشی و پژوهش مشترک بوده .

در این کارگاه آموزشی که آقای مهندس ابراهیم مهرجو مدرس معرفی شده از طرف اداره تعاون شهرستان کهگیلویه تدریس آن را برعهده داشتند موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

ضرورت ایجاد تعاونی های دانشجوئی ، نقش تعاونی ها در اشتغال، اهمیت تغییر نگاه دانشجویان به مسائل شغل و کارافرینی ، جایگاه تعاونی ها در سند چشم انداز و اصل 44، چگونگی تشکیل تعاونی و ضوابط آن و بحث پیرامون انواع تعاونی های دانشجویی و در پایان مدرس محترم به سئوالات دانشجویان پاسخ دادند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 13:24  توسط دکترابراهیم مهرجو